Repertuar teatralny

Repertuar teatralny

Każdy teatr posiada określony i konkretny repertuar, obejmujący spektakle teatralne, prezentowane w danym sezonie. Różnorodność i bogactwo tematyczne przedstawień świadczy o wysokim poziomie teatru, należy jednak pamiętać, że priorytetem w tej kwestii są przede wszystkim aktorzy, którzy perfekcyjnie muszą znać swoją rolę. Zadanie to wymaga wiele pracy i wysiłku, przede wszystkim intelektualnego, dlatego też aktorzy decydują się na określoną liczbę ról. Działanie to w żaden sposób nie świadczy o zniechęceniu pracą w teatrze, wprost przeciwnie, jest to wyraźny i czytelny dowód na to, że konkretny aktor poważnie traktuje powierzone mu zadanie. Fakt ten potwierdza optymalna ilość powtórzeń konkretnego przedstawienia, dając jednocześnie możliwość obejrzenia spektaklu przez znaczną ilość widzów. Wiele teatrów współpracuje ze sobą, realizując występy gościnne.

Comments are closed.