Teatr kontra kino

Teatr kontra kino

Często można spotkać się ze stwierdzeniem , że teatr to zdecydowanie poważniejsze rozwiązanie kulturalne aniżeli cieszące się ogromnym zainteresowaniem kino. W rzeczy samej jest w tym stwierdzeniu sporo racji, nie mniej jednak nie można zawężać teatru wyłącznie dla określonych środowisk, w rzeczy samej jest to jednostka, z której może korzystać każdy, bez względu na wiek i płeć. Co prawda przedstawienia teatralne adresowane dla dzieci mają zupełnie inny charakter aniżeli propozycje dla dorosłych, fakt ten wynika jednak z możliwości percepcyjnych oraz różnego postrzegania świata przez obydwie grupy odbiorców. Poważne przedstawienia są niezrozumiałe, trudne i nudne dla kilkuletniego widza, dlatego też znacznie lepszym rozwiązaniem jest udział dzieci w przedstawieniach teatralnych adresowanych właśnie do nich. W żaden sposób nie można traktować kina substytutu przeżyć kulturalnych w stosunku do teatru.

Comments are closed.