Współczesny teatr a teatr starożytny

Współczesny teatr a teatr starożytny

Sztuki teatralne, które dziś są realizowane niewiele mają wspólnego z widowiskami odgrywanymi w starożytnych Atenach. Nic w tym nadzwyczajnego, cała cywilizacja i kultura zmieniła przecież swoją dawną formę. Dzisiejszy teatr to zupełnie inaczej zbudowane widowiska niż niegdysiejsze. Zmieniły się też reguły, które rządzą każdym spektaklem. W dzisiejszych czasach w ogóle trudno by mówić o jakichkolwiek ścisłych regułach w teatrze. Podobnie jak w innych sztukach nowoczesnych, również w teatrze nowoczesnym panuje dziś dowolność. Teatr starożytny natomiast miał precyzyjnie wyznaczone zasady co do widowiska. Przede wszystkim obowiązywała zasada trzech jedności, czyli jedności miejsca, czasu i akcji. Była ona ściśle przestrzegana. Druga rzecz to sam podział sztuki, w której skład wchodził prolog, poszczególne epizody oddzielane przez występy chóru oraz zakończenie, czyli exodos.

Comments are closed.