Co znajdziemy w repertuarze współczesnych teatrów?

Co znajdziemy w repertuarze współczesnych teatrów?

Współczesny teatr to nie tylko sztuki wielkich dramaturgów adaptowane na widowiska, to nie tylko opery i operetki wielkich kompozytorów, to także czysto rozrywkowe formy spektakli. Być może z kinem teatr popularnością konkurować nie może, niemniej jednak, spełnia on funkcję rozrywkową i nadal przyciąga widzów. Lekkie komedie, na których można się zrelaksować i pośmiać, cieszą się szczególnym uznaniem ze strony widzów. Można nawet ostatnio zauważyć, że coraz więcej osób przekonuje się do komedii teatralnych, choć jeszcze do niedawna, zwłaszcza wśród niektórych środowisk, pokutowało stwierdzenie, że komedia to tylko film. Teatry swoją funkcję rozrywkową spełniają też przez organizowanie widowisk muzycznych, takich jak musicale, koncerty, recitale. Kolejnym rodzajem występów, które można ostatnio obserwować w repertuarze teatrów są widowiska kabaretowe.

Comments are closed.