Klasyka w teatrze

Klasyka w teatrze

Teatr zazwyczaj kojarzony jest z poważnymi działami klasyków. W rzeczy samej trudno dziwić się takim stwierdzeniom, wystarczy przejrzeć repertuar teatru, by zauważyć, że w większości są to sceniczne interpretacje dzieł znanych klasyków. Mowa tu oczywiście o poważnym teatrze, prezentującym tzw. sztukę wysoka. Istnieją także alternatywne teatry nowoczesne, opierające się głównie na rozwiązaniach nowatorskich. Tradycyjny teatr w wyraźny sposób nawiązuje do szeroko rozumianej klasyki, a tym samym posiada w swym repertuarze propozycje pochodzące z tej właśnie dziedziny. Warto jednak pamiętać, że oprócz przesłania autora, istotną rolę odgrywa także interpretacja sceniczna, gra aktorów oraz ich przedstawienie konkretnych postaci, ich zachowań i opisywanych w utworze sytuacji, które tworzą swoistą bazę wyjściową w zakresie odbioru dzieła scenicznego.

Comments are closed.