Znamienna rola teatru w Polsce

Znamienna rola teatru w Polsce

Polska to kraj z bardzo trudną i zawikłaną historią. Wszelkie polityczne i historyczne zawirowania mają swoje przełożenie w kulturze i sztuce. Również teatr naznaczony był polityką. Często był on skupiskiem buntowniczych i nonkonformistycznych postaw aktorów i reżyserów. W drugiej połowie dwudziestego wieku, kiedy to Polska przeżywała ciężkie losy, będąc jednym z krajów bloku komunistycznego, teatr pozwalał artystom scenicznym dać wyraz swojego sprzeciwu wobec panującego systemu. W związku z tym, jak nietrudno się domyśleć, teatr, podobnie jak film, spotkał się z cenzurą. Za najważniejsze wydarzenie tamtego okresu uchodzi sprzeciw władzy wobec „Dziadów” wystawionych przez Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie i zdjęcie tego spektaklu z afiszy. Decyzję tę tłumaczono postawą antyradziecką widoczną w przedstawieniu.

Comments are closed.