Teatr dla dzieci

Teatr dla dzieci

Teatr dla dzieci znajduje się zazwyczaj w odrębnym budynku i posiada w swym repertuarze rozwiązania adresowane dla najmłodszych. W większości są to sceniczne interpretacje bajek lub baśni tudzież przedstawienia o charakterze baśniowym, stworzone na potrzeby teatru. W tym momencie należy podkreślić, że możliwości percepcyjne dzieci w znacznym stopniu różnią się od percepcji osób dorosłych, dlatego też przekazywane treści powinny być lekkie, przyjemne, aczkolwiek wypełnione morałem. Doskonałym rozwiązaniem jest aktywizacja dzieci do włączania się w realizację teatralnych przedsięwzięć, fakt ten dotyczy kontaktu aktora z dziećmi, a tym samym rozwiązań nieprzewidzianych, wymagających nierzadko bieżących modyfikacji. Działanie to w swoisty sposób ożywia jednak teatralny przekaz, sprawiając, że jest on bardziej dynamiczny i nieprzewidywalny.

Comments are closed.