Kultura wyższa

Kultura wyższa

W dzisiejszych czasach mamy bardzo szeroki oraz bardzo łatwy dostęp do kultury masowej. Wszędzie możemy się z nią zetknąć poprzez środki masowego przekazu takie jak radio, Internet, telewizor które rozpowszechniają wśród odbiorców rożnego rodzaju informac je. Kultura masowe dostępna jest również w kinach podczas oglądania filmów. Jeżeli chcemy się zetknąć z kulturą wyższą która nie zawsze jest rozumiana przez wszystkich musimy udać się do teatru albo opery. Sztuki wstawiane w teatrze mają wartościowy przekaz który może dużo wnieść do naszego życia. W teatrze możemy zobaczyć na żywo grę aktorów dzięki czemu łatwiej nam się utożsamić z odgrywaną przez nich postacią. Kultura wyższa rozwija w nas poczucie godności oraz inne spojrzenie na świat. Obcując ze sztuką rozwiniemy również kulturę osobistą. Warto więc przynajmniej raz w życiu wybrać się do teatru.

Comments are closed.