Teatr jako miejsce kulturalnej rozrywki

Teatr jako miejsce kulturalnej rozrywki

Teatr to miejsce kulturalnej rozrywki, miejsce wyjątkowe i niezwykłe. To literackie dzieła, w swoisty sposób ożywione przez aktorów, pozwalających na dowolną interpretację. Odbiór przedstawień teatralnych może być bardzo różny, w rzeczy samej każdy człowiek inaczej postrzega literaturę, zwłaszcza wysoką, inaczej widzi postawy teatralnych bohaterów, a wreszcie inaczej interpretuje grę aktorów. Oprócz treści słownej istotną rolę odgrywa także mimika i gesty. Mowa niewerbalna wbrew pozorom przekazuje znacznie więcej niż żywe słowo, dlatego też podczas spotkań teatralnych, polegających na dyskusji o obejrzanym przedstawieniu, bardzo często zwraca się uwagę właśnie na mowę ciała, czyli wyrażanie pewnych treści za pomocą gestów. W przypadku wprawionych aktorów zadanie jest realizowane płynnie, żywa mowa i język ciała wchodzą ze sobą w bezpośrednią korelacją, tworząc spójną całość.

Comments are closed.