Klasyczny i mniej klasyczny polski teatralnej

Klasyczny i mniej klasyczny polski teatralnej

Polski teatr związany jest ściśle z naszą historią, która jak wiadomo potrafiła dla naszego narodu być bardzo bolesna. Przez całe lata były i są wystawiane klasyczne sztuki wielkich polskich autorów, takich jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński czy Stanisław Wyspiański. Dramaty tych twórców nawiązują właśnie do naszej historii, do społeczeństwa, określonych postaw oraz do samej jednostki. Polski teatr, oprócz swojego klasycznego modelu, ma w sobie także bogatą tradycję awangardową. Do największych artystów awangardowych należą: Witold Gombrowicz, Tadeusz Różewicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz oraz Sławomir Mrożek. Dzieła tych doskonałych dramaturgów są do tej pory bardzo mile widziane przez widzów, którzy chętnie wybierają się na poszczególne teatralne adaptacje. Sztuki awangardowe posługują się najczęściej językiem absurdu, zawierają w sobie dużą nutę ironii i są do dziś bardzo aktualne.

Comments are closed.